Η Σ. Κ. Παζαρόπουλος Κατασκευαστική Α.Ε. ιδρύθηκε με στόχο να καλύψει τις αυξημένες κτιριακές απαιτήσεις του Ομίλου Εταιρειών Pazaropoulos.  Η ανάγκη για μεγάλες και εξειδικευμένης χρήσης, κτιριακές μονάδες, μας οδήγησε στη σύσταση μίας μικρής ομάδας επαγγελματιών, π ...