Ξεκινά τη Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου η απόσυρση των αυτοκινήτων

Άναψε το πράσινο φως, για την εφαρμογή του μέτρου της μερικής ή ολικής απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης με την αντικατάσταση του παλαιού επιβατικού αυτοκινήτου. Έτσι από τη Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου ξεκινά η απόσυρση των αυτοκινήτων η οποία θα διαρκέσει ως τις 20 Δεκεμβρίου 2011. Δικαιούχοι θα είναι οι διοκτήτες των αυτοκινήτων η άδεια των οποίων έχει εκδοθεί έως τις 31/12/1998.

Πιο συγκεκριμένα, οι απαλλαγές για αγορά νέου αυτοκινήτου θα είναι:
- έως 900 κ.εκ., απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης για εργοστασιακή αξία μέχρι και 6.000€.
- από 901 έως και 1400 κ.εκ., απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης για εργοστασιακή αξία μέχρι και 8.000€.
- από 1.401 έως και 1.600 κ.εκ., απαλλαγή από το 65% του τέλους ταξινόμησης και για εργοστασιακή αξία μέχρι και 11.000€.
- από 1.601 έως και 2.000 κ.εκ., απαλλαγή από το 50% του τέλους ταξινόμησης και για εργοστασιακή αξία μέχρι και 14.000€.

Προσφορες